Category Archives: วงจรชีวิตของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (กบ)

วงจรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (กบ)

วงจรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (กบ)

ดาวน์โหลด
1. ไข่ มีรูปร่างกลม มีเมือกหุ้มช่วยให้ไข่ลอยอยู่บนผิวน้ำและป้องกันไม่ให้
สัตว์อื่นกินไข่เป็นอาหารระยะเวลาที่จะเป็นลูกอ๊อ

ด 1สัปดาห์
2. ลูกอ๊อดหรือลูกอ๊อดวัยอ่อน มีหัวโต มีหาง หางจะยาว หายใจทางเหงือกระยะเวลาที่จะเป็นลูกกบ 7-10 สัปดาห์
3. ลูกกบหรือลูกอ๊อดวัยแก่ จะเริ่มมีขางอกออกมา ซึ่งขาคู่หลังจะงอกออกมาก่อน ตามด้วยขาคู่หน้า หางจะค่อยเล็กและสั้นลงเรื่อยๆ ปอดเริ่มพัฒนาขึ้นเพื่อการหายใจ
ระยะเวลาที่จะเจริญเป็นตัวเต็มวัย คือ 10 – 12 สัปดาห์
4. ตัวเต็มวัย เมื่อกบโตเต็มที่แล้วเหงือกจะหายไป การหายใจจะใช้ปอดแทน และรับ
ออกซิเจนทางผิวหนังด้วย ส่วนหางก็จะหดสั้นและหายไป พร้อมที่จะดำรงชีวิตทั้ง บนบกและในน้ำ

 

37710

 

Advertisements